Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

19.07.2019

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години

Република Србија, Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и  координацију рада јавних предузећа расписао је Јавни конкурс за реализацију Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној територији Републике Србије, а  нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија.

Право да конкуришу имају:
1. Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) 2017,  2018. и 2019. године ( у даљем тексту: новоформиране задруге);
2. Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) до краја 2016. године ( у даљем тексту: старе задруге);
3. Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре), као сложене задруге ( у даљем тексту: сложене задруге).

Циљ Програма је системско унапређење пословања задруга, као и квалитета живота у руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног регионалног развоја. Реализацијом Програма се унапређује задружни систем и повећава конкурентност, али се обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима су задруге значајан актер. Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне равноправно  укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.

Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Програма су:
1. Оснивање задруга у срединама где оне не постоје или су у претходном периоду престале да постоје;
2. Унапређење сировинске базе за повећање производње млека, меса, воћа, поврћа и других биљних производа;
3. Иновирање  и техничко-технолошко опремање задруга ради добијања производа са додатом вредношћу;
4. Подстицање међузадружне сарадње и већи утицај на локалну средину, као и брига о људским ресурсима;
5. Раст конкурентности задруга коришћењем нових технологија и научних знања;
6. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја:
7. Успоравање процеса миграција.

Максималан предвиђен износ бесповратних средстава:
-За новоформиране задруге 7.500.000,00 динара;
-За старе задруге 15.000.000,00 динара;
-За сложене задруге  60.000.000,00 динара.

Задруге могу остварити право на финансирање следећих пројектних активности:
1. Набавку живих животиња од привредних друштава регистрованих за трговину на велико животињама за потребе формирања или повећања основног стада, осим набавке мушких говеда.
2. Набавка опреме и механизације за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за производњу млека и тов стоке;
3. Набавку опреме за прераду млека и меса;
4. Набавку опреме и механизације за складиштење, сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа;
5. Набавку опреме и механизације за потребе производње у воћарству, виноградарству и повртарству и подизање матичних засада;
6. Набавку опреме и механизације за производњу и прераду украсног, ароматичног, зачинског и лековитог биља;
7. Набавку опреме и механизације за складиштење и прераду житарица;
8. Набавку опреме за пчеларство;
9. Изградњу монтажних објеката од префабрикованих елемената и набавку опреме за финалну прераду пољопривредних производа (само за сложене задруге).

Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до 15.08.2019. године за новоформиране и старе задруге, а за сложене задруге рок је до 01.09.2019. године.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, шаље се препорученом поштом на адресу:

Влада Републике Србије, Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа,  Булевар Михајла Пупина број 2а, 11070 Нови Београд.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс –  средства за подстицаје задруга у 2019. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

Конкурс можете погледати ОВДЕ.

Програм можете погледати ОВДЕ.

Образаца пријаве - новоформиране и старе задруге можете преузети ОВДЕ.

Образац пријаве - сложене задруге можете погледати ОВДЕ.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу damir.taljai@mbprr.gov.rs  и на телефон број 011/31 17 633.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija