Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

08.01.2019

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, остварује право на подстицаје у сточарству за тов јунади за најмање три грла товне јунади по поднетом захтеву, а за остале врсте товних грла у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником. Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје у сточарству за тов свиња за највише 5.000 грла товних свиња по регистрованом пољопривредном газдинству у току једне календарске године. Лице из члана 1. овог правилника подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује на основу захтева за подстицаје који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања. Захтев за подстицаје подноси се за сваку годину од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године, ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године. Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева у периоду из става 1. овог члана, а за исто грло захтев за подстицаје може да се поднесе једном за једну календарску годину, по завршетку това.

Уз захтев за подстицаје, за грла предата кланици, подноси се пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора,  који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев за подстицаје, за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се: откупни лист или признаница, рачун или фактура на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла; копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), а за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућена на територију АП Косово и Метохија.

За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), уз захтев из члана 4. овог правилника подноси се и уговор између власника животиње и држаоца животиња оверен од стране надлежног јавног бележника, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Изузетно од члана 4. став 1. овог правилника, у 2019. години захтев за подстицаје подноси се у прописаном року ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра 2018. године до 30. јуна 2019. године.

Захтеви за подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Правилник можете погледати ОВДЕ.

За више информација и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/55-60-60.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija