Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

22.03.2018

Бесповратна средства за системе за противградну заштиту

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља.

Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у АП Војводини у 2018. години.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељују по конкурсу износи до 120.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од вредности укупно прихватљивих трошкова инвестиције,односно вредности опреме.

За подносиоце пријава(физичка лица и предузетнике) чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година жене, физичка лица и овлашћено лице у правном лицу, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 7.000.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 76.800,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихваљивих трошкова инвестиције једнака 128.000,00 динара или већаод тог износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2018. године, као и опрема купљена након тог датума, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама. Уколико је реч о опреми из увоза, мора бити поткрепљено и другим доказима, који носе датум након 01.01.2018. године.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за следеће:
-Набавку елемената система за противградну заштиту с наслоном,
-Набавка елемената система за противградну заштиту (без наслона – стубова),
-Набавка стубова за подизање засада,
-Набавка жица за ограђивање парцела,
-Набавка стубова за ограду,
-Набавку система против смрзавања „анти-фрост“.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2.  правно лице:
- привредно друштво,
- земљорадничка задруга.

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује право на суфинансирање инвестиције ако у Регистру има уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.

Право на суфинансирање инвестиције остварује ако у Регистру има уписано до 1,99 ha јагодастог воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018. године.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/55-60-60.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija