Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

04.08.2017

Нови конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

На основу члана 6. став 1. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија цркавама и верским заједницама са територије општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 17/17), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, бр. 9/13), члана 9. и члана 12. Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“, бр. 26/16 и 13/17),

Председник општине Инђија, дана 04. августа 2017. године, расписује


Ј А В  Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


I
ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2017. годину, за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, у циљу унапређивања верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса.  

II

НАМЕНА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Средства намењена за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница одобравају се за: 

- изградњу, доградњу, адаптацију, санацију  или реконструкцију цркава и верских објеката;

- изградњу или обнову парохијских домова;

- изградњу или обнову капела;

- обнову икона, верских и сакралних предмета;

- организовање црквених манифестација и обележавање традиционалних годишњица;

- научно-истраживачку и издавачку делатност цркава и верских заједница.

Средства за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија су обезбеђена у разделу III - Председник општине и Општинско веће, програм 13 - Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, позиција 48, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама-Верске заједнице, Одлуке о буџету општине Инђија за 2017.годину, у укупном износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара).

Најнижи износ новчаних средстава која се одобравају по појединачној пријави износи 50.000,00 динара (словима: педесетхиљададинара), а највиши износ новчаних средстава која се одобравају по појединачној пријави износи 8.000.000,00 динара (словима: осаммилионадинара).

Цео текст потписаног и овереног конкурса можете пронаћи овде.

Прилог: Образац бр. 1 Пријава на јавни конкурс

Прилог: Образац бр. 2 Предлог пројекта
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija