Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

11.08.2016

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Право на коришћење подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и Правилником о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима имају физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

1. Програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству у смислу закона којим се уређује туризам. Ови подстицаји обухватају: изградњу нових објеката побројаних у Прилогу 1 правилника – Аутентични сеоски објекти; радове инвестиционог и текућег одржавања постојећих, аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству; доградњу и адаптацију купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству; радове инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица (објеката за извлачење влакана, односно сукна), ветрењача који су у функцији сеоског туризма; побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству; изградњу базена; партерно уређење дворишта и опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству.

2. Програму за подршку инвестицијама за набавку опреме и алата за обављење послова који се сматрају старим и уметничким занатим, односно пословима домаће радиности, у складу са прописима којим се уређују одређивање послова који се сматрају старим и уметничким занатимa, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

3. Програму за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких веб портала.

​Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за коришћење подстицаја у календарској години, која се може поднети за једну или више прихватљивих инвестиција из правилника.​ ​​Инвестиција може бити реализована у периоду од 1. октобра претходне календарске године, а збирни износ појединачних рачуна мора бити већи од 50.000,00 динара  без урачунатог пореза на додату вредност.

Подстицаји се утврђују у минималном износу од 30% укупне вредности поједине прихватљиве инвестиције. За подручја са отежаним условима рада у пољопривреди подстицаји за мере руралног развоја утврђују се у минималном износу од 45% укупне вредности поједине прихватљиве инвестиције.

​​Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције је 1.200.000 динара.

Текст правилника можете погледати – овде.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022/55-60-60.
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija