Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

28.06.2016

Подстицаји за прераду поврћа и воћа

Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је правилник о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета и то програму за инвестиције у прераду пољопривредних производа, и то у сектору воћа и поврћа.

Право на подстицаје има:

1.физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2. предузетник,

3. правно лице, и то привредно друштво и земљорадничка задруга,

4. удружења, осим у случају производње вина и ракије и других алкохолних пића.

Подстицаји за инвестиције у прераду воћа и поврћа, као и маркетинг обухватају:

1.набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа и поврћа, као и њихових производа,

2.набавку нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа,

3.набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа,

4.набавку нове опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије,

5.набавку нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа и поврћа, као и њихових производа,

6.набавку нове опреме за дезинфекцију радника,

7.набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона,

8.набавку контролних маркица за обележавање воћа и поврћа, као и њихових производа са ознаком географског порекла, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, у складу са Законом и посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину(40-55% од износа инвестиције умањеног за ПДВ).

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 2.000.000 динара.

Захтев се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, најкасније до 30. септембра текуће календарске године.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48  или на телефон 022/55-60-60.


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija