Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Zvanična internet prezentacija opštine Inđija
Nazad
Slika

08.01.2019

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ostvaruje pravo na podsticaje u stočarstvu za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu, a za ostale vrste tovnih grla u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom. Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje u stočarstvu za tov svinja za najviše 5.000 grla tovnih svinja po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne kalendarske godine. Lice iz člana 1. ovog pravilnika podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ostvaruje na osnovu zahteva za podsticaje koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja. Zahtev za podsticaje podnosi se za svaku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine, ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće godine. Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u periodu iz stava 1. ovog člana, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.

Uz zahtev za podsticaje, za grla predata klanici, podnosi se prijemnica za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora,  koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za podsticaje, za izvezena grla ili grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija, podnosi se: otkupni list ili priznanica, račun ili faktura na ime podnosioca zahteva izdata od strane lica koje je registrovano za otkup i izvoz, odnosno prevoz na teritoriju AP Kosovo i Metohija i koje je izvršilo izvoz tovnih grla; kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), a za grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija – Dodatak veterinarsko-sanitarnom uverenju, potvrda o zdravstvenom stanju pošiljaka životinja za transport izdate, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i spisak grla koja su izvezena odnosno upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija sa podacima o identifikacionom broju grla, overeni od strane veterinarskog inspektora, kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak, koja nije potrebna za grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Za tovna grla u vlasništvu podnosioca zahteva koja su držana na gazdinstvu drugog držaoca (kooperanta), uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika podnosi se i ugovor između vlasnika životinje i držaoca životinja overen od strane nadležnog javnog beležnika, koji naročito sadrži podatke o broju gazdinstva na kojem se životinja nalazi, ime i prezime držaoca životinje odnosno vlasnika gazdinstva, ime i prezime vlasnika životinje sa brojevima njihovih poljoprivrednih gazdinstava, kao i podatke o broju životinja sa brojevima njihovih ušnih markica, kako bi se mogla izvršiti provera u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama.

Izuzetno od člana 4. stav 1. ovog pravilnika, u 2019. godini zahtev za podsticaje podnosi se u propisanom roku ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra 2018. godine do 30. juna 2019. godine.

Zahtevi za podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Pravilnik možete pogledati OVDE.

Za više informacija i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.
arrowPOVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti


PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
21 °C 1007.7 mb 73 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija