Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Zvanična internet prezentacija opštine Inđija
Nazad
Slika

23.07.2018

Javni oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta parcela br. 5782/9 K.O. Inđija i br. 5782/10 K.O. Inđija

Na osnovu Rešenja Predsednika opštine Inđija br. 46-24/2018 od 18.07.2018. godine

i

Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ Inđija, broj 06-8/2018-3 od 19.07.2018. godine, a u skladu sa čl. 17.st. 3. st.4. st.5 i čl. 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija", br. 6/2015)

Javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ Inđija raspisuje i objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA JAVNO NADMETANjE RADI OTUĐENjA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE INĐIJA

Predmet otuđenja:
Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini opštine Inđija, i to katastarske parcele br. 5782/9 K.O. Inđija, ukupne površine od 3ha 24a 81m2, upisane kod RGZ SKN Inđija u list nepokretnosti br. 8913 K.O. Inđija 2 i katastarske parcele br. 5782/10 K.O. Inđija, ukupne površine od 2ha 87a 11m2, upisane kod RGZ SKN Inđija u list nepokretnosti br. 8913 K.O. Inđija 2.

Ceo tekst potpisanog i overenog oglasa možete pronaći ovde.

Grafički prilog: lokacija parcela br. 5782/9 i br. 5782/10
arrowPOVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti


PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
24 °C 1008.1 mb 61 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija