Добродошли на званични сајт општине Инђија

Оделење за инфраструктуре и јавне набавке

Оделење за инфраструктуре и јавне набавке обавља послове уређивање грађевинског земљишта, утврђивања нацрта програма уређивања, прибављања и отуђења грађевинског земљишта и праћење њихове реализације, координација активности у вези са припремом, организовањем и праћењем процеса израде и реализације стратегија, програма и планова у области грађевинског земљишта и инфраструктуре.

Праћење реализације стратешких докумената Општине у деловима који се односе на грађевинско земљиште и инфраструктуру, координација послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним оделењима и јавним предузећима чији је оснивач општина обављање других послова који се односе на реализацију инфраструктурних пројеката, вођење инвестиционих послова у име Општине.

Организује и координира активности у вези са стручним надзором, изградњом и и одржавањем објеката комуналне инфраструктуре и других објеката, организује и координира активности у вези са техничким прегледом и пријемом објеката.

Оделење обавља стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки, и то:

- припрему плана набавки, спровођење поступака јавних набавки, припрему и израду извештаја који се достављају надлежним органима;
- прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, сарадња са другим органима надлежним за јавне набавке;
- врши контролу и надзор над стручно техничким пословима које је Општина поверила јавном предузећу у смислу извршених услуга, квалитета и анализе рада и сачињава извештај и информације о истом.

Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Начелник оделења: Мирко Додош, дипл. екон.

е-пошта: mirko.dodos@indjija.net

тел: 022/561-322
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija