Добродошли на званични сајт општине Инђија

Извештаји
Обрасци

З А Х  Т  Е  В ЗА НАКНАДУ  ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ  ИЗ ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ

 
З  А  Х  Т  Е  В ЗА НАКНАДУ  ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ  ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ

З  А  Х  Т  Е  В ЗА НАКНАДУ  ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ  ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ

З  А  Х  Т  Е  В ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ПЕТО И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ

З  А  Х  Т  Е  В  ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ,ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РOЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ

Захтев за  стицање статуса угроженог купца

Захтев за  стицање статуса угроженог купца 1

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ   НЕГЕ ДЕТЕТА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског боловања

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ: 

А) ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Б) РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВРЕМЕ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

З  А  Х  Т  Е  В  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СА ПРВОРОЂЕНИМ ДЕТЕТОМ

ЗА ИЗДАВАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

З  А Х Т Е В за остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете

Захтев за регресирање трошкова превоза за дете ометено у развоју
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija