Odluke za lokalnu poresku upravu 2015

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Inđija2014

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine inđija

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Inđija


Obrasci poreske uprave

Obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog 1 za obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog 1 podprilog za obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog 2 za obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Obrazac PPI2 za fizička lica možete preuzeti ovde>>

Obrazac prijave za komunalnu taksu možete preuzeti ovde>>

Obrazac prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine možete preuzeti ovde>>

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima možete preuzeti ovde>>

Obrazac prijave za naknadu za unapređenje i zaštitu životne sredine možete preuzeti ovde>>

Prijava za promenu stanja po rešenju o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta preuzeti ovde>>

Lokalni javni prihodi - šifarnik preuzeti ovde>>

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
15 °C 1005.2 mb 67 % - m/s
Sistem48.aspx
Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija