Kabinet predsednika

Kabinet predsednika Opštine vrši stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Opštine koji se odnose na predstavljanje opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

Vrši pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Opštine, prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, koordinira aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada, vrši prijem stranaka koji se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Opštine, organizuje protokol povodom prijema domaćih i stranih predstavnika gradova, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika, protokole povodom dodeljivanja javnih priznanja i druge protokolarne poslove koje odredi predsednik i zamenik predsednika Opštine, vrši rasporećivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Opštine i sređuje dokumentaciju vezanu za njihove aktivnosti.

Vrši i druge poslove po nalogu predsednika i zamenika predsednika Opštine.

mail: kabinet@indjija.net

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
15 °C 1005.2 mb 67 % - m/s
Sistem48.aspx
Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija