Odelenje za infrastrukture i javne nabavke

Odelenje za infrastrukture i javne nabavke obavlja poslove uređivanje građevinskog zemljišta, utvrđivanja nacrta programa uređivanja, pribavljanja i otuđenja građevinskog zemljišta i praćenje njihove realizacije, koordinacija aktivnosti u vezi sa pripremom, organizovanjem i praćenjem procesa izrade i realizacije strategija, programa i planova u oblasti građevinskog zemljišta i infrastrukture.

Praćenje realizacije strateških dokumenata Opštine u delovima koji se odnose na građevinsko zemljište i infrastrukturu, koordinacija poslova imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije, projektne dokumentacije sa nadležnim odelenjima i javnim preduzećima čiji je osnivač opština obavljanje drugih poslova koji se odnose na realizaciju infrastrukturnih projekata, vođenje investicionih poslova u ime Opštine.

Organizuje i koordinira aktivnosti u vezi sa stručnim nadzorom, izgradnjom i i održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata, organizuje i koordinira aktivnosti u vezi sa tehničkim pregledom i prijemom objekata.

Odelenje obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na primenu propisa iz oblasti javnih nabavki, i to:

- pripremu plana nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki, pripremu i izradu izveštaja koji se dostavljaju nadležnim organima;

- prikupljanje i evidentiranje podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, saradnja sa drugim organima nadležnim za javne nabavke;

- vrši kontrolu i nadzor nad stručno tehničkim poslovima koje je Opština poverila javnom preduzeću u smislu izvršenih usluga, kvaliteta i analize rada i sačinjava izveštaj i informacije o istom.

Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.

Načelnik odelenja: Mirko Dodoš, dipl. ekon.

e-pošta: mirko.dodos@indjija.net

tel: 022/561-322

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
21 °C 1007.7 mb 73 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija