2016.

План јавних набавки за 2016.годину преузмите овде >>>


21.03.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-2/2016-II od 14.03.2016. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је у складу са Законом о јавним набавкама дана 21.03.2016. године објављена је на Порталу јавних набавки. 

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


19.05.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-3/2016-II од 18.05.2016. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 19.05.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


15.06.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-4/2016-II од 10.06.2016. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 14.06.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


21.07.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-5/2016-II од 11.07.2016. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 21.07.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


07.11.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-6/2016-II од 01.11.2016. године извршена је пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 07.11.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


01.12.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-7/2016-II од 01.12.2016. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 01.12.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


16.12.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-8/2016-II од 15.12.2016. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 16.12.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


2015.

11.02.2015

У складу са чланом 51 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Реп. Србије“ бр. 124/12), Председник оптине Инђија је дана 30.01.2015. год. под бројем 404-6/2015-ИИ донео Одлуку о усвајању плана набавки за 2015. год. 

Укупна планирана средства за јавне набавке на које се примењује Закон о јавним набавкама износе 135.088.000 динара и чине га: добра од 61.708.000 динара, услуге од 53.820.000 динара и радови од 19.560.000 динара. 

Укупна планирана средства за јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама износе 68.040.000 динара. 

План јавних набавки за 2015.годину преузмите овде >>>

Усвојену одлуку са планом јавних набавки можете преузети овде >>>

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
8 °C 1007 mb 76 % 1 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
http://www.sajamprivrede.starapazova.rs/
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija