2018. godina

18.01.2018.
Shodno odredbama člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), donet je Plan javnih nabavki za 2018.godinu Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3/2018-II od 08.01.2018. godine.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu objavljen je, u skladu sa stavom 3. istog člana, na Portalu javnih nabavki dana 18.01.2018.

Odluku o donošenju plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
17.04.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-2/2018-II od 16.04.2018. godine izvršena je izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
13.05.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-3/2018-II od 11.05.2018. godine izvršena je druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
24.05.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-4/2018-II od 24.05.2018. godine izvršena je treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
18.06.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-5/2018-II od 11.06.2018. godine izvršena je četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
06.07.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-6/2018-II od 03.07.2018. godine izvršena je peta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
20.07.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-7/2018-II od 18.07.2018. godine izvršena je šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
22.08.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-8/2018-II od 13.08.2018. godine izvršena je sedma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
03.10.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-9/2018-II od 27.09.2018. godine izvršena je osma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
23.10.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-10/2018-II od 18.10.2018. godine izvršena je deveta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
23.11.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-11/2018-II od 15.11.2018. godine izvršena je deseta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
25.12.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-12/2018-II od 13.12.2018. godine izvršena je jedanaesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde
27.12.2018.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-13/2018-II od 17.12.2018. godine izvršena je dvanaesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde2017. godina

12.01.2017.

Shodno odredbama člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Predsednik opštine Inđija je dana 05.01.2017. godine Odlukom broj 404-3/2017-II doneo Plan javnih nabavki za 2017. godinu čija godišnja vrednost iznosi 1.256.195.714 dinara bez PDV-a.

Odluku o donošenju plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


09.02.2017.

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 и 68/15), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Službеni glаsnik RS", br. 83/2015), Prеdsеdnik оpštinе Inđiја dоnео је dаnа 09.02.2017. gоdinе, pоd brојеm 404-17/2017-II, PRАVILNIK O BLIŽЕМ URЕĐIVАNјU PОSТUPKА ЈАVNЕ NАBАVKЕ.

Stupаnjеm nа snаgu оvоg Prаvilnikа prеstао је dа vаži Prаvilnik о bližеm urеđivаnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе brој 404-13/2014-II оd 12.03.2014. gоdinе.

Prаvilnik о bližеm urеđivаnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе prеuzmitе ovde


09.02.2017.

Nа оsnоvu člаnа 21. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа ("Službеni glаsnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), Prеdsеdnik оpštinе Inđiја dоnео је dаnа 09.02.2017. gоdinе pоd brојеm 404-16/2017-II INТЕRNI PLАN zа sprеčаvаnjе kоrupciје u јаvnim nаbаvkаmа.

Intеrni plаn zа sprеčаvаnjе kоrupciје u јаvnim nаbаvkаmа brој 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine prеuzmitе ovde


01.03.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-3/2017-II od 27.02.2017. godine izvršena je prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 01.03.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde


03.03.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-4/2017-II od 03.03.2017. godine izvršena je druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 03.03.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde


10.04.2017.

Odluku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.


08.06.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-6/2017-II od 31.05.2017. godine izvršena je četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 08.06.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde


13.07.2017.

Odlukom predsednika opštine Inđija broj 404-3-7/2017-II od 07.07.2017. godine izvršene su izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu.

Oduku o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki pogledajte ovde

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


06.09.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-8/2017-II od 05.09.2017. godine izvršena je šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je dana 06.09.2017. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


24.10.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-9/2017-II od 18.10.2017. godine izvršena je sedma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


22.11.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-10/2017-II od 20.11.2017. godine izvršena je osma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


21.12.2017.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-3-11/2017-II od 21.12.2017. godine izvršena je deveta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. godinu koja je objavljena i na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2017.godinu preuzmite ovde


Plan javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde >>>

2016.


21.03.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-2/2016-II od 14.03.2016. godine izvršena je prva izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dana 21.03.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki. 

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


19.05.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-3/2016-II od 18.05.2016. godine izvršena je druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je dana 19.05.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


15.06.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-4/2016-II od 10.06.2016. godine izvršena je treća izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je dana 14.06.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama. 

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


21.07.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-5/2016-II od 11.07.2016. godine izvršena je četvrta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je dana 21.07.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama. 

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


01.11.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-7/2016-II od 01.12.2016. godine izvršena je šesta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je dana 01.12.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama. 

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


07.11.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-6/2016-II od 01.11.2016. godine izvršena je peta izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je dana 07.11.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama. 

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


16.11.2016.

Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-16-8/2016-II od 15.12.2016. godine izvršena je sedma izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu koja je dana 16.12.2016. godine objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama. 

Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2016. godinu preuzmite ovde


2015.

11.02.2015

U skladu sa članom 51 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Rep. Srbije“ br. 124/12), Predsednik optine Inđija je dana 30.01.2015. god. pod brojem 404-6/2015-II doneo Odluku o usvajanju plana nabavki za 2015. god. 

Ukupna planirana sredstva za javne nabavke na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama iznose 135.088.000 dinara i čine ga: dobra od 61.708.000 dinara, usluge od 53.820.000 dinara i radovi od 19.560.000 dinara. 

Ukupna planirana sredstva za javne nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama iznose 68.040.000 dinara. 

Plan javnih nabavki za 2015.godinu preuzmite ovde >>>

Usvojenu odluku sa planom javnih nabavki možete preuzeti ovde >>>

Objavljeno 11.02.2015. godine.

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
10 °C 1012.5 mb 94 % - m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija