LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANjA OPŠTINE INĐIJA ZA 2011 GODINU

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („ Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) član 75. i na osnovu Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ( „Sl. Glasnik RS“ , broj 91/2010) Opština Inđija je na osnovu Ugovora sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „ Futura“ izradila Lokalni registar izvora zagađivanja za 2011. godinu.

Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine sadrži sistematizovane podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada.

Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja :

Prilog 1 pogledajte ovde

Prilog 2 pogledajte ovde

Prilog 3 pogledajte ovde

Prilog 4 pogledajte ovde

Lokalni registar izvora zagađivanja opštine Inđija pogledajte ovde

Mapu pogledajte ovde

e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
10 °C 1012.5 mb 94 % - m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija