Добродошли на званични сајт општине Инђија
javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈН ОП број 1/2019 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
04.04.2019. 11.00ч

ЈНМВ број 10/2019 услугe – Израда пpojeктa caнaциje, затварања и ревитализације постојеће несанитарне и општинске депоније - сметилиштa y Инђији.
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
22.03.2019. 11.00ч

ЈН МВ добaра 12/2019 „Канцеларијски материјал, обликован у две партије и то за Партију 2: Тонери за штампаче и фотокопир апарате „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДГОВОР 2
18.03.2019. 11.00ч

ЈН МВ добра 11/2019 – „Моторна горива за службена возила Општинске управе и других органа општине Инђија „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- Одлука о додели уговора
04.03.2019. 11.00ч

ЈН МВ услуга 9/2019 – „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
01.03.2019. 11.00ч

123


javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНМВ број 5/2019 услуга – Текуће поправке и одржавање службених возила
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одлука о додели уговора
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ број 4/2019 услуга – Спровођење принудног извршења решења из надлежности одељења Општинске управе општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈН ОП број 16/2018 радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЛОБОДНОГ ПРОФИЛА УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У ПОСТОЈЕЋОЈ РЕГУЛАЦИЈИ У НАСЕЉУ НОВИ СЛАНКАМЕН НА ДЕОНИЦИ РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ВУКА КАРАЏИЋА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ СВЕТОСАВСКОМ
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Завршена јавна набавка

12345678910...

2019. година

18.01.2019.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана набавки за 2019. годину преузмите овде


18.01.2019.
На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija