Добродошли на званични сајт општине Инђија
javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈН ОП бр. 7/2017 - Набавка минибуса путем финансијског лизинга на 60 месеци
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
22.08.2017. 11.00ч

ЈНОП бр. 7/2017 – Електрична енергија у објектима органа општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
07.08.2017. 10.00ч

ЈНМВ услуга бр. 21 - Стручни надзор над завршним радовима на новом југозападном крилу зграде Општине Инђија
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
27.07.2017. 10.00ч

ЈНОП бр. 4/2017 – Изградња саобраћајнице Ц2 и фекалне канализације дуж саобраћајнице Ц3
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 01
- ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
- ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 03
- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 2
- ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 05
20.07.2017. 10.30ч

ППБОЈП бр. 1/2017 - Одржавање Информационог система „Хермес“ за потребе рада Општинске управе општине Инђија, Одељења за финансије, за период од 12 месеци
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ППБОЈП 1-2017
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ППБОЈП
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
07.07.2017. 09.00ч

12


javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНМВ бр. 15/2017 – Израда пројектне документације за реконструкцију пута на деоници Банстол – Хотел Норцев
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 12/2017 - Канцеларијски материјал, обликован у две партије, и то: - Партија I - Папири за копирање, за штампаче, регистартурски и разни материјали - Партија II - Тонери за штампаче и фотокопир апарате
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 13 - Адаптација дела постојећих бетонских површина око градског базена у Инђији
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ПРЕДМЕР РАДОВА
- ОДГОВОР
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
- ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
Завршена јавна набавка

12345678910...

2017. godina

12.01.2017.
Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Инђија је дана 05.01.2017. године Одлуком број 404-3/2017-II донео План јавних набавки за 2017. годину чија годишња вредност износи 1.256.195.714 динара без ПДВ-а.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


09.02.2017.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године, под бројем 404-17/2017-II, ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Ступањем на снагу овог Правилника престао је да важи Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-13/2014-II од 12.03.2014. године.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке преузмите овде


09.02.2017.
На основу члана 21. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године под бројем 404-16/2017-II ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine преузмите овде


01.03.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2017-II од 27.02.2017. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 01.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


03.03.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2017-II од 03.03.2017. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 03.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


10.04.2017.
Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.


08.06.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2017-II од 31.05.2017. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 08.06.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


13.07.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2017-II од 07.07.2017. године извршенe су измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки погледајте овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија