Добродошли на званични сајт општине Инђија
javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ППБОЈП бр. 2/2017 - Одржавање софтвера „ИС ЛПА“ за потребе рада Општинске управе општине Инђија, Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода за период од 12 месеци
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ППБОЈП 2-2017
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ППБОЈП
02.10.2017. 10.00ч

ЈНОП број 9/2017 услуга - Градски и приградски превоз на територији општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одговор по захтеву за појашњење
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Пречишћен текст
- ОДГОВОР
29.09.2017. 11.00ч

ЈНМВ бр. 29/2017 – Изградња пешачке стазе у Љукову
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
22.09.2017. 10.00ч

ЈНМВ бр. 27/2017 - Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица са територије општине Инђија са услугом превоза до крајњег корисника
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одговор по захтевима за додатним информацијама
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
20.09.2017. 12.00ч

ЈНМВ бр. 30/2017 – Производи за чишћење и одржавање хигијене
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
20.09.2017. 10.00ч

12


javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНМВ бр. 26/2017 – Набавка пројекта и лиценци за Microsoft производе по моделу Open Value Subscription (OVS), за период од 12 месеци
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 25/2017 – Услуга чишћења и одржавања просторија Општинске управе општине Инђија и других органа општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 24/2017 – Канцеларијски намештај
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

12345678910...

2017. godina

12.01.2017.
Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Инђија је дана 05.01.2017. године Одлуком број 404-3/2017-II донео План јавних набавки за 2017. годину чија годишња вредност износи 1.256.195.714 динара без ПДВ-а.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


09.02.2017.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године, под бројем 404-17/2017-II, ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Ступањем на снагу овог Правилника престао је да важи Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-13/2014-II од 12.03.2014. године.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке преузмите овде


09.02.2017.
На основу члана 21. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године под бројем 404-16/2017-II ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine преузмите овде


01.03.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2017-II од 27.02.2017. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 01.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


03.03.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2017-II од 03.03.2017. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 03.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


10.04.2017.
Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.


08.06.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2017-II од 31.05.2017. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 08.06.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


13.07.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2017-II од 07.07.2017. године извршенe су измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки погледајте овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


06.09.2017.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2017-II од 05.09.2017. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 06.09.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија