Добродошли на званични сајт општине Инђија
javne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ППБОЈП бр. 3/2018 - Одржавање софтвера „ИС ЛПА“ за потребе рада Општинске управе општине Инђија, Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода за период од 12 месеци.
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ППБОЈП
28.09.2018. 10.00ч

ЈНМВ бр. 28/2018 - Услуга чишћења и одржавање просторија Општинске управе општине Инђија и других органа општине Инђија (поновљени поступак).
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
05.09.2018. 10.00ч

Набавка мале вредности грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 сеоских домаћинстава
- Позив за подношење понуда
- 1_Deo A - Uputstvo ponudjacima - 13032018 - SK - NMV IN
- 2_Deo A - Obrazac 1 - Obrazac ponude - 17012018 - SK - NMV IN
- 3_Deo A-Obrazac 4 - 17012018 - SK - NMV IN
- 4_Deo A-Obrazac 4a - 17012018 - SK - NMV
- 5_Deo A - Obrazac 3 - Sredstvo obezbedjenje za ozbiljnost ponude - 17012018 - SK - NMV
- 6_Deo B - Sredstvo obezbedjenja za dobro izvršenje posla - 17012018 - SK - NMV
- 7_Deo B - Opsti uslovi ugovora - 17012018
- 8_Deo B - Ugovorni sporazum - posebni uslovi - 17012018
- 9 Deo C - Obrazac ispunjenosti uslova - 13072018
- 10 Deo C - Projektni zadatak za isporuku dobara - 13072018
- Aneks 1-Tehnički zahtevi i standardi
- Aneks 2-Struktura količina za materijal
- Одлука о додели уговора
16.08.2018. 11.00чjavne nabavke
Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
ЈНМВ бр. 27/2018 - Изградња паркинга у центру Марадика
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одлука о додели уговора
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 26/2018 – Набавка лиценци за Microsoft производе за период од 12 месеци
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

ЈНМВ бр. 25/2018 - ,,СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ БЕШКА"
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Завршена јавна набавка

12345678910...

2018. година

18.01.2018.
Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донет је План јавних набавки за 2018. годину Одлуком Председника општине Инђија број 404-3/2018-II од 08.01.2018. године.

План јавних набавки за 2018. годину објављен је, у складу са ставом 3. истог члана, на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
17.04.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-2/2018-II од 16.04.2018. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
13.05.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2018-II од 11.05.2018. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
24.05.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2018-II од 24.05.2018. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
18.06.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-5/2018-II од 11.06.2018. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
06.07.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2018-II од 03.07.2018. године извршена је пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите ovde
20.07.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2018-II од 18.07.2018. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите ovde
22.08.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2018-II од 13.08.2018. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите ovde


Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija