javne nabavke
Naziv javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
ЈН ОП број 1/2019 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
04.04.2019. 11.00h

ЈНМВ број 10/2019 услугe – Израда пpojeктa caнaциje, затварања и ревитализације постојеће несанитарне и општинске депоније - сметилиштa y Инђији.
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
22.03.2019. 11.00h

ЈН МВ добaра 12/2019 „Канцеларијски материјал, обликован у две партије и то за Партију 2: Тонери за штампаче и фотокопир апарате „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДГОВОР 2
18.03.2019. 11.00h

ЈН МВ добра 11/2019 – „Моторна горива за службена возила Општинске управе и других органа општине Инђија „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- Одлука о додели уговора
04.03.2019. 11.00h

ЈН МВ услуга 9/2019 – „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија „
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
01.03.2019. 11.00h

123


javne nabavke
Naziv javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
ЈНМВ број 5/2019 услуга – Текуће поправке и одржавање службених возила
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Одлука о додели уговора
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Završena javna nabavka

ЈНМВ број 4/2019 услуга – Спровођење принудног извршења решења из надлежности одељења Општинске управе општине Инђија
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Završena javna nabavka

ЈН ОП број 16/2018 радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА СЛОБОДНОГ ПРОФИЛА УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У ПОСТОЈЕЋОЈ РЕГУЛАЦИЈИ У НАСЕЉУ НОВИ СЛАНКАМЕН НА ДЕОНИЦИ РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ВУКА КАРАЏИЋА ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ СВЕТОСАВСКОМ
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ОДГОВОР
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Završena javna nabavka

12345678910...

2019. godina

18.01.2019.
Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i člana 55. stav 1. tačka 3. Statuta opštine Inđija - prečišćen tekst ("Službeni list opštine Inđija", broj 9/13 prečišćen tekst i 7/18), a u skladu sa Odlukom o Budžetu opštine Inđija za 2019. godinu ("Sl. list opštine Inđija", broj 28/2018), na predlog načelnika Opštinske uprave opštine Inđija, Predsednika opštine donosi Odluku o donošenju Plana nabavki za 2019. godinu

Odluku i tabelarni prikaz plana nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde


18.01.2019.
Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Pravilnika o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki ("Službeni glasnik RS", broj 83/2015) i člana 55. stav 1. tačka 3. Statuta opštine Inđija - prečišćen tekst ("Službeni list opštine Inđija", broj 9/13 prečišćen tekst i 7/18), a u skladu sa Odlukom o Budžetu opštine Inđija za 2019. godinu ("Sl. list opštine Inđija", broj 28/2018), na predlog načelnika Opštinske uprave opštine Inđija, Predsednika opštine donosi Odluku o donošenju Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Odluku i tabelarni prikaz plana javnih nabavki za 2019. godinu preuzmite ovde


e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
7 °C 1011.1 mb 61 % 3 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija